Polyrey PANOPREY®


polyrey panoprey
  • Wysoka odporność na zarysowania
  • Dwustronny Dekor
  • Łatwe do czyszczenia i higieniczne
  • Światłotrwałe
  • 188 dekorów dostępnych w formatach 307 x 124 cm lub 307 x 132 cm
    100 dekorów dostępnych w formatach 215 x 97 cm lub 245 x 124 cm

Polyrey MONOCHROM Vibration HPL®

to laminaty HPL z barwionym rdzeniem o grubości 0,9 lub 1,2mm, dostępne w 12 dekorach. Zapewniają wysoką odporność na mechaniczną, ogniotrwałość antybakteryjność oraz doksonały efekt wizualny dzięki jednolitości koloru rdzenia z powierzchnią.

Technologia Sanitized®

jest zawarta w całym przekroju materiału i jest aktywna przez cały okres eksploatacji blatu. Bariera oparta o kationy srebra uniemożliwia podziały komórkowe, dzięki czemu nie ma możliwości namnażania się bakterii na powierzchni blatu.